Det är ett stycke byggnadshistoria som pågår vid Nyköpings lasarett. En del gammalt ska bort och nytt ska in.

Nyköpings första lasarett uppfördes på 1700-talet, St Anna (i dag bland annat äldreboenden). 1871 flyttades sjukhuset till Repslagargatan, det som i dag är region Sörmlands administrativa center och som i folkmun kallas Vita huset.

Snart växte man ur det och länslasarettet (den äldre delen av dagens lasarett) stod färdigt 1915. Länslasarettet med sitt karakteristiska torn, som blir kvar, ritades av arkitekten Ernst Stenhammar.

Den nya huvudentrén blir till ytan två fotbollsplaner stor, kostnad ca 370 miljoner, klar oktober 2021.