I våras beslutades att alla elever på Omega, Nyköpings högstadium, skulle flytta till Tessin på grund av mögelproblematiken.

Efter att beslutet fattades ställde SN frågor till kommunfastigheters chef Mikael Karlsson om statusen på Tessinskolan, med anledning av mögelproblematiken. Den ansågs vara god, delvis för att mattor bytts ut på skolan och inga problem upptäckts. Eleverna flyttade till Tessin efter sommaren.

Strax innan jul konstateras mögel även på Tessin och den 12 januari i år går följande information ut på Tessinskolans sajt under rubriken "Läget på Tessinskolan". "År 2016 byttes också mattor i 6 klassrum och år 2017 i 9 klassrum som vanligt underhåll. Prover med felfritt resultat gjordes i samband med det" skriver kommunen på sin sajt när de ska förklara vad som gjort innan skolstarten i år.

Artikelbild

Det felfria resultatet som kommunen berättar om på sin sajt, med anledning av mögelproblematiken, har inget med mögel att göra alls - utan handlar om Asbest och PAH (gifter).

Det är därför oklart om de mattor som byttes var angripna av mögel eller inte.

Fastighetschef Mikael Karlsson tror att SN har missuppfattat informationstexten "prover med felfritt resultat" – där det inte står ett ord om Asbest eller PAH – bara om mögelproblematiken på Tessinskolan.

– Det är inte analysprover på bakterier och mögelsporer, säger han.

Vad tänker du om att ni haft mögel på Stigtomta och på våren 2017 konstateras mögel även på Omega. Men ändå testas inte Tessin för mögel när ni byter mattor där på våren?

– Vi hade inga indikationer alls på Tessinskolan från verksamheten då. Först på hösten 2017 får vi indikationer, säger Mikael Karlsson.