Beslutet som togs förra året innebär att en helt ny organisation håller på att byggas upp i kommunen. Mat till skolor och äldreboenden ska lagas på plats