– Det finns en konflikt i att turtätheten på Nyköpingsbanan ökar, samtidigt som att vi har en sliten anläggning. Alla har rätt att söka tåglägen men den kraftiga ökningen i pendeltrafiken ställer ännu högre krav på anläggningen och det har inte gjorts tillräckligt med underhåll, säger Lena Erixon under den av Trafikverket initierade frågestund där även Roberto Maiorana, trafikledningschef på Trafikverket och Kathrin Östman, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, deltog.

Enligt SJ ökade pendlingen på Nyköpingsbanan med 17 procent de fyra första månaderna. Samtidigt sjönk punktligheten till cirka 84 procent mot året innan då punkligheten på Nyköpingsbanan låg på 93 procent. Under våren har SN i en serie artiklar försökt ta reda på vad de dåliga siffrorna beror på och prioritetsordningen är en del av svaret.

Den innebär att fjärrtågstrafiken alltid går före regionaltågstrafiken vid förseningar. Trafiken på de stora stambanorna har alltså förtur mot Nyköpingsbanan och när det blir stopp på exempelvis Svealandsbanan leds trafiken ibland om och ges förtur på Nyköpingsbanan. Det är Trafikverket som styr och bestämmer den här ordningen.

[fakta nr="1"]

Enligt Lena Erixon är det samhällsekonomiska kriterier som styr prioriteringsordningen men trafiken på Södra stambanan är extra känslig för störningar. Därför satsar Trafikverket nu på underhåll av stambanorna för att minska sårbarheten på exempelvis Nyköpingsbanan.

– Många vill åka tåg men vi har en sliten anläggning i stora delar av Sverige som behöver rustas upp så att vi kan lita på tågen, säger hon.

Lena Erixon bekräftar även att man ser över trafikinformationen så att resenärerna ska få rätt information från början vid tågförseningar. Detta pågår bland annat i projektet "Tidigast trafikstart" som innebär att Trafikverket framöver kommer ge mer exakt information vid trafikstörningar, mot i dag då resenärerna får förseningsinformation tio minuter i taget.

Det beror bland annat på att informationstavlorna på landets stationer är automatiserade, något som Lena Erixon inte tycker är optimalt.

– Tavlorna är ett problem. Därför lanserar vi Tidigast trafikstart i år och nästa år. Det är järnvägsbolagen som ska informera vid förseningar men de är självklart beroende av informationen de får av oss. Just nu får våra 1100 trafikledare utbildning i hur lång tid olika fel tar att åtgärda så att de ska kunna ge rätt information till järnvägsbolagen.

När är Ostlänken klar?

– År 2033 eller 2035 tror jag.

Regeringens infrastruktursatsning löper på 12 år. Vad händer om nästa regering river upp satsningen?

– Det råder stor politisk enighet om att underhållet på landets järnvägar är eftersatt och att Ostlänken behövs.