På onsdagen lämnade Trafikverket sitt förslag om Ostlänken till regeringen. Myndigheten har bestämt sig: En station vid Skavsta flygplats bör ligga på bibanan i stället för på huvudbanan. Det gör att fler tåg kan trafikera Skavsta och Nyköping samt att höghastighetstågen mellan storstäderna inte stoppas upp av regionaltågen.

Trafikverket lovar dock att huvudbanan för höghastighetståg ska byggas på ett sätt så att det är möjligt att i framtiden bygga plattformar vid Skavsta även där. Där Ostlänken går förbi Skavsta ska bibanan och huvudbanan ligga intill varandra och med stationen på bibanan kan även plattformar byggas på huvudbanan, skriver Trafikverket.

Nyköpings kommun är kritisk till Trafikverkets förslag och har, ända sedan det presenterades, hävdat att det är sämre för Nyköping, Skavsta och regionen. Nyköpings kommun vill att stationen ska ligga på huvudbanan, bland annat för att restiderna mellan Stockholm och Skavsta då blir kortare.

Nu är det upp till regeringen att bestämma var stationen vid Skavsta ska placeras.