Nyköpings gymnasium ville ge sina elever valinformation från samtliga riksdagspartier och hade bjudit in politiker till debatt. Förutsättningarna var att politikerna skulle försöka hålla sig till sin egen politik och givna tidsramar. Det gick inget vidare. Allra tydligast blev det under ämnet välfärd.

– Vi får införa en ny regel. Om man blir utmanad måste man få chans att svara, sa moderator Johan Holm, samhällslärare på Nyköpings gymnasium, och publik höll med.

Det som föranledde regeländringen var att Pia Steensland (KD) kritiserade Socialdemokraterna för att ineffektivt pumpa in pengar i de landsting där vårdköerna är som längst.

Artikelbild

Politikerna som deltog i debatten, från vänster till höger. Lotta Johnsson Fornarve (V), Sofia Amloh (S), Sandra Fogelberg (MP), Adam Marttinen (SD), Martina Johansson (C), Niklas Frykman (L), Pia Steensland (KD) och Erik Bengtzboe (M).

– Det kan ju låta logiskt men om ett landsting lyckas korta köerna får de inget anslag nästa år. Då finns inga incitament.

Sofia Amloh (S) kontrade:

– Hur ska ni höja polislönerna, anställa fler sjuksköterskor eller förbättra arbetsmiljön för lärare med skattesänkningar? Vilka pengar har ni som inte vi har?

Erik Bengtzboe (M) replikerade:

Artikelbild

Isabell Santillan, Emil Andersson och Indre Jonikaite går i årskurs tre på vård- och omsorgsprogrammet på Nyköpings gymnasium. De tyckte alla tre att debatten var givande.

– Genom att se till att inte betala ut höjda bidrag till människor som inte arbetar. Ni har höjt bidragen den här mandatperioden med 30 miljarder. Förstår ni hur många lärare, poliser och sjuksköterskor det är?

Då gav sig Sandra Fogelberg (MP) också in i diskussionen:

– Det är djupt omänskligt att som Moderaterna föreslå något slags bidragstak, där människor som råkat bli sjuka för en tid kanske tvingas flytta från sin bostad för att de inte längre har råd att betala hyran.

Utöver det hettade det även till när Fogelberg ansåg att Sverigedemokraternas politik sprider rasism i samhället och splittrar Sverige. Adam Marttinen (SD) anförde då att de inte haft något inflytande på politiken eftersom de inte sitter i regeringsställning och ansåg att Sverige hade varit mer sammanhållet om de suttit vid makten.

Isabell Santillan, Emil Andersson och Indre Jonikaite går i årskurs tre på vård- och omsorgsprogrammet på Nyköpings gymnasium. De tyckte alla tre att debatten som skolan anordnat var givande.

Emil och Isabell är dessutom röstberättigade.

– Det var intressant och jag fick lära mig mycket. Jag har inte varit så insatt, säger Emil Andersson.

Han upplevde att han fick lite mer klarhet i var politikerna står i vissa frågor.

Isabell tyckte att miljöfrågan var den mest intressanta.

– Det är viktigt att miljön hålls vid liv även efter vår död.