– Mätresultaten tyder på att det finns saker som vi måste utreda vidare, säger Kent Nyman, divisionschef för Tekniska divisionen i Nyköpings kommun som tillsammans med Kommunfastigheters chef, Mikael Karlsson är ansvarig för utvecklingen på Myntan.

Trygghetsboendet Myntan på Arnö invigdes hösten 2014. Splitternytt, modernt, med 42 lägenheter för äldre personer med enklare servicebehov. Resultaten som uppmättes från ett av rummen år 2016 förvandlade trygghetsboendet till en mardröm för flera av de boende, och i dag står 23 av lägenheterna tomma.

[fakta nr="1"]

Artikelbild

Efter giftlarmet på Myntans trygghetsboendet för två år sedan görs nu mätningar i hela byggnaden. Nyköpings kommun vill försöka lösa ansvarsfrågan med Peab som har garantiansvar för eventuella fel till och med september 2019 då garantin löper ut.

Oberoende externa konsulter har anlitats för att följa upp mätresultaten som uppmättes 2016. Vad konsulterna kommit fram till för resultat vill de både cheferna inte avslöja för SN utan hänvisar till att provsvaren är belagda med sekretess. Att 23 lägenheter är vakanta är dock en ren försiktighetsåtgärd, menar Kent Nyman.

– Om rapporten visar att det krävs åtgärder vill vi inte ha boende där, säger han.

För ett år sedan tröttnade Kommunfastigheter på den utdragna processen som uppstått efter att giftgaserna uppmätts och tog hjälp av en utomstående jurist för att hitta en lösning. I ett brev till Peab gav kommunen byggjätten två veckor att presentera en plan på hur felen skulle åtgärdas, annars skulle kommunen gå till domstol. I dag vill kommunen lösa ansvarsfrågan med dialog säger de både cheferna. Peab har som entreprenör ett garantiansvar för Myntan.

– Garantitiden för Peab går ut i september 2019 och vi hoppas kunna lösa eventuella åtgärder utan att blanda in rättsväsendet, säger Kent Nyman.

För att vara på den säkra sidan görs därför en total statusöversyn på hela byggnaden, inklusive äldreboendet som har plats för 104 boende. Detta för att ta reda på exakt vad som behöver åtgärdas innan garantitiden löper ut.

– Vi tar allvarligt på det här. Vi har anställda som ska vistas i miljön och hyresgäster som ska bo där och eftersom att man hittat symptom väljer vi att göra den här totala utredningen.

Mikael Karlsson tror att hyresbortfallet under den här perioden kommer landa på cirka en miljon kronor om året, plus kostnader för externa konsulter. Att lagen om offentlig upphandling (LOU) skulle leda till byggfusk vill Mikael Karlsson inte spekulera i men han tror att kommunen kan dra lärdom av Myntan och att det kan leda till att man lägger in ytterligare skallkrav i framtida upphandlingar.

– Helhetsrapporten får visa vad ska dra för lärdomar av det här.

När processen är klar kan varken Kent Nyman eller Mikael Karlsson svara på i nuläget men dialogen med Peab måste inledas inom närmaste året.

Vad händer om helhetsrapporten visar att det finns ytterligare brister och att kommunen och Peab tycker olika om ansvarsfrågan?

– Det är en fråga för våra kommunjurister. Vårt mål är att lösa det med dialog.