Länsstyrelsen i Sörmland har en rad orsaker till att föredra den långa bibanan till Ostlänken förbi Nyköping.

Dricksvattentäkt, buller och kulturmiljö är några punkter som länsstyrelsen listar i sitt svar på Trafikverkets förslag om en kort bibana med en Skavstastation på bibanan i stället för på huvudbanan. Länsstyrelsen går därmed på samma linje som Trafikverket vill å sin sida ha stationen på bibanan för att fler snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg och Malmö ska kunna gå förbi utan att störas för mycket av regionaltågen. Trafikverket har också en annan syn på Skavstas möjliga utveckling. Flygplatsen kan växa, men utvecklingen är osäker, anser Trafikverket.

En kortare bibana skulle också innebära större barriäreffekter. Dessutom ligger den dricksvattentäkt som försörjer både Nyköping och Oxelösund nära den befintliga järnvägen och här behövs sannolikt ett förbättrat skydd för grundvattnet. Om bibanan skulle gå längs med TGOJ-banan innebär detta samordningsvinster i förbättringsarbetet, anser länsstyrelsen.