Unga i Nyköping har ingenstans att ta vägen. Ungdomsstödjarna får återkommande samtal om att ungdomar hänger på stan i Nyköping, de som inte har råd att fika hänger i galleriorna och på Åhlénstaket.

Ungdomsstödjaren Markus Malkén beskriver att det, med vissa undantag, finns ett antal fritidsgårdar där tjejer inte känner sig välkomna och där personalen är outbildad.

– Ungdomar bråkar med vuxna eller har dålig attityd och vuxna blir hotade av ungdomar. Det bildas grupperingar av ungdomar, säger Markus Malkén.

Artikelbild

Bland annat här, på Åhlenstaket i Nyköping, samlas ungdomar som inte har något att göra.

– Det samlas mycket ungdomar på ett och samma ställe. Och de kan välja en tråkig väg och förstöra saker.

Politikerna har klubbat att en ny fritidsgård ska tas i diskussionerna runt nästa års budget. Som SN tidigare har skrivit beräknas den kosta tre miljoner kronor per år och planen är att den ska öppna 2019. I höst ska planeringen dra i gång på allvar, säger kommunen på sin sajt.

Markus Malkén beskriver behovet som "jättebrådskande".

– Det finns ett utanförskap som kan vara en fara för ungdomarna. Det finns ingenting att vända sig till om man inte har pengar eller är idrottsintresserad.

Artikelbild

Ungdomar i Nyköping har ingenstans att ta vägen, menar kommunens ungdomsstödjare. En kommunalt driven fritidsgård ska finnas med när kommunens prioriteringar för 2019 diskuteras.

"Det finns ingenting att vända sig till om man inte har pengar eller är idrottsintresserad."

Redan för ett år sedan presenterades en utredning om läget för ungdomar i Nyköping. I den utredningen uttryckte kommunens ungdomsstödjare behov av en uppstramning av fritidsgårdsverksamheten.

Utredningen beskrev att kommunens ungdomsmiljö är "relativt lugn på ytan", men att det finns yttringar av social problematik, gängbildning, missbruk, klotter, exkludering och mobbning. Där nämndes även farhågor för oroligheter skulle kunna uppstå och SN berättade i vintras om ett våldsamt upplopp med omkring 40 inblandade ungdomar. Bland annat krossades fönster, brandhärdar startades och räddningstjänsten blev utsatt för stenkastning.

Utredningen slog fast att en central lokal, med kommunal verksamhet, behövs.

Malkén har jobbat tio år på en fritidsgård i Mjölby kommun innan han kom till Nyköping i augusti.

"Jag blev ganska chockad när jag flyttade hit, jag trodde faktiskt att det fanns en kommunal fritidsgård i Nyköping."

– Jag blev ganska chockad när jag flyttade hit, jag trodde faktiskt att det fanns en kommunal fritidsgård i Nyköping. Det behövs en plats där vuxen utbildad personal kan bygga relationer med ungdomarna.

Efter underlaget som kom 2017, fattades beslut om att presentera ett underlag för att besluta om en kommunal fritidsgård som kunde öppna 2019. Det underlaget låg till grund för politikernas beslut i maj i år.

Carina Wallin (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är nåbar via sms på söndagen.

Finns det anledning att skynda på processen?

– Som sagt fritidsgården kommer att vara med i ordinarie budgetprocess - för start 2019, skriver hon.