Inledningsvis kom uppgifter till SOS att blå rök kom ut ur en brinnande skorsten vid Bogsta.

Räddningstjänsten har varit på platsen, de beskriver händelseförloppet som tämligen odramatiskt.

Vid klockan 12.15 bedömdes läget var helt under kontroll. Förutom personal från räddningstjänsten fanns då även sotare på plats.