Hösten 2016 blev avloppsanläggningen utdömd av Nyköpings kommun. Fastighetsägarna fick två år på sig att anlägga en ny. Då miljönämnden gjorde en kontroll i februari i år bekräftade husägaren att ingen förbättring av avloppet gjorts och att det inte heller fanns några planer på att göra något åt den. Mark- och miljödomstolen dömer nu ut ett vite på totalt 50 000 kronor till paret.