Tystberga är porten mot norr och har en enorm potential som tillväxtort, menar Anna af Sillén. Men för att Tystberga ska kunna växa måste barnomsorgen på plats fundera. Därför lovade Nyköpings Moderater med oppositionsrådet Anna af Sillén i spetsen att en ny förskola ska byggas om partiet får mandat efter valet.

Moderaterna lovade även en översyn av detaljplanen för att skapa för förutsättningar för tillväxt, samt en ny cykelväg mellan samhället och pendlarparkeringen vid E4

– Detaljplanen för Tystberga är 50 år gammal och innehåller onödiga bromsklossar vid företagsetableringar och bostadsbyggen.

Den senaste tiden har flera partier hållit pressträffar i Tystberga och Anna af Sillén menar att orten är viktig både för de boende, men även attraktiv för folk som arbetar norrut.

– Vi har gett tre viktiga besked i dag som komma gynna utvecklingen i Tystberga. Jag tror att många från Stockholm och Södertälje kan tänka sig att flytta till Tystberga men då måste barnomsorgen funka. Förskolan är en förutsättning för alla barnfamiljer om de ska få ihop vardagspusslet.