– Men inom vissa områden är köerna på tok för långa, sa hon också.

Hon tog som exempel där köerna kapats radiologen i Eskilstuna där man senaste året tappat 17 sjuksköterskor. Nu har man lyckats rekrytera nya sjuksköterskor och därmed har köerna betats av.

Det var radio Sörmland som ordnade en sista debatt innan valet. Samtliga nio partier och dess gruppledare fanns på plats på Stora torget: Monica Johansson (S), Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Anna Wåhlström (MP), Jonas Lindeberg (Vård för pengarna), Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD), Ewa Callhammar (L), Lotta Back (V), Magnus Leivik (M).

Magnus Leivik upprepade att landstinget måste bli en bättre arbetsgivare och fick medhåll av de flesta bland annat Jonas Lindeberg.

– Det handlar om att erbjuda individuella arbetsscheman och framför allt behålla den erfarna personal, sa han.

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi sa att landstingen spelat ut sin roll, landsting som har olika patientjournalsystem och därmed inte kan se eventuell sjukdomshistoria.

– Därför måste sjukvården tas över av staten, sa hon.

Det debatterades även ekonomi och avgifter eller ej till vårdcentralerna.

Men det som överskuggade utfrågningen var dock tumultet som uppstått alldeles innan utfrågningen när Alternativ för Sverige höll sitt torgmöte, men det var inget som togs upp.