Enligt villkoren för årets arbeten skulle Kilaåns regleringsföretag avbryta arbetet om mer än fem musslor påträffades i rensningsmassorna. Men när länsstyrelsen inspekterade arbetet fortsatte rensningen trots att 550 musslor plockats upp.

Ett brott mot villkoren, anser länsstyrelsen som också har gjort en polisanmälan om artskyddsbrott eftersom en majoritet av musslorna var av den utrotningshotade arten tjockskalig målarmussla.

I ett brev till länsstyrelsen skriver nu Kilaåns regleringsföretag att man vill sköta ån efter bästa förmåga, men att man är beroende av råd och hjälp för att göra rätt.

– Vi är inga experter på geologi, geoteknik eller musslor, skriver styrelsen för regleringsföretaget.

I en vattendom från 1920-talet slås det fast att Kilaåns regleringsföretag vid behov ska rensa ån så att vattenflödet kan säkras. Arbetet är även viktigt för att minska risken för översvämningar och säkra jordbruksmark, anligt regleringsföretaget.

Den arbetsgrupp som Kilaåns regleringsföretag vill se, ska bland annat väga artskyddet, risken för översvämningar och tillgången på jordbruksmark mot varandra och hitta en långsiktig strategi.

För drygt en vecka sedan berättade SN om den polisanmälan om artskyddsbrott som länsstyrelsen har gjort.