Som SN berättade i november kan det den omfattande branden förra året. Nu har kommunen ingått ett så kallat planavtal med Siggepark som äger tomten, samt Gamiva som äger granntomten där bland annat gamla mejeriet ligger.

Avtalet innebär att parterna ska ta fram en ny detaljplan för området, och att fastighetsägarna står för kostnaden.

Den gamla mejeribyggnaden ska bevaras, men därutöver finns det omkring 8000 kvadratmeter att bygga på.

– Tomterna ligger inom Gnesta stationsområde, som är ett riksintresse för kulturmiljö. Det ställer lite högre krav när det gäller att anpassa byggnation till omgivningen, säger kommunens planeringschef Tomas Enqvist.

Hur många nya bostäder det kan bli tal om är för tidigt att säga. Ett konkret förslag kommer sannolikt ut på samråd framåt sommaren.

Johan Fernholm, vd på Siggepark som köpte Powerbox fastighet ett år innan branden, gissar att det kan bli byggstart någon gång kring sommaren 2021 om allt går som planerat.

– Vår bedömning är att det går att bygga ett fint bostadskvarter. Det är ju ett superläge, med nära till centrum, butiker och stationen.

Siggepark kontaktade på eget bevåg ägarna till grannfastigheten, och Johan Fernholm menar att det finns flera fördelar med att samarbete under planprocessen.

– Det kändes rationellt och enkelt. Det är ju bättre att ha en medpart än en motpart, som det ofta blir i detaljplanesammanhang. Det blir även billigare att dela på plankostnaden, säger han.

SN har även sökt ägaren till Gamiva för en kommentar.