SSAB är den enskilda största utsläpparen av växthusgaser i Sverige på grund av att ståltillverkningen i masugnar kräver stora mängder kol. Foto:

Ökade utsläpp från SSAB

OXELÖSUND
Sveriges största koldioxidutsläppare, SSAB, ökade sina utsläpp förra året. Men jämfört med för fem år sedan har utsläppen minskat.

Medan världens utsläpp stod stilla förra året, trots en uppgång i ekonomin, ökade SSAB utsläppen av koldioxid. Orsaken är ökad produktion.

– Ökningen är en direkt spegling av hur mycket produktionen ökade, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

SSAB är den enskilda största utsläpparen av växthusgaser i Sverige på grund av att ståltillverkningen i masugnar kräver stora mängder kol. Jämfört med 2013 ökade utsläppen något under 2014, från 8,7 miljoner ton koldioxid till 8,9 miljoner. De har däremot sjunkit sedan 2010 då utsläppen låg på närmare 10 miljoner ton. Både anläggningarna i Sverige och i Finland är medräknade i siffrorna.

Förra årets utsläpp motsvarar i princip den gratis tilldelning av utsläppsrätter som SSAB fick och bolaget behövde alltså inte betala något för sina koldioxidutsläpp. Om produktionen hade varit högre hade SSAB behövt köpa ytterligare utsläppsrätter på den börs där den europeiska handeln med utsläppsrätter sker. SSAB anser att de borde få fler gratis utsläppsrätter.

– Generellt får vi för lite utsläppsrätter gratis i förhållande till vårt behov, men om man bara ser till 2014 var det tillräckligt. Det beror på att en masugn i Oxelösund har varit stängd under året, säger Jonas Larsson.

Fram till 2020 kommer tilldelningen av gratis utsläppsrätter att gradvis minska till stålindustrin. Men även i år tror Jonas Larsson att SSAB slipper köpa extra utsläppsrätter eftersom masugnen i Luleå ska stängas i sommar för renovering. 

Jämfört med 2011 redovisar SSAB kraftiga minskningar av utsläpp av både svaveldioxid och stoft. Det beror på att sinterverket i Brahestad i Finland har stängts. Motsvarande anläggningar i Luleå och Oxelösund är stängda sedan många år tillbaka.

Sveriges utsläpp av växthusgaser

Totala utsläpp av växthusgaser i Sverige, omräknat till koldioxidekvivalenter, beräknas ligga mellan 50 och 60 miljoner ton per år.

Ungefär en tredjedel av alla utsläpp står inrikes transporter för.

Det år som Sverige släppte ut mest växthusgaser var 1996 då 77,4 miljoner ton släpptes ut. Sedan dess har utsläppen minskat något. Utsläppen 2013 är ungefär desamma som 1990.

2009 var utsläppen rekordlåga till följd av den ekonomiska krisen och 2010 var utsläppen höga på grund av kalla vintrar och begränsad kärnkraftproduktion.

De globala utsläppen av växthusgaser ökade inte förra året, enligt preliminära siffror från IEA, International Energy Agency. Det är första gången någonsin som det har skett under år då det inte har varit ekonomisk kris.

Källa: Naturvårdsverket