Medelåldern i Oxelösund ligger högre än riksgenomsnittet. 45,3 år jämfört med 41,2 år. Och andelen av oxelösundarna som börjar bli gamla är också förhållandevis stor.

– Det man kan se är att andelen 65-plussare i Oxelösund utgör 28 procent av befolkningen och prognosen är att andelen äldre kommer att öka fram till 2030 då det planar ut lite, säger Titti Kendall som är områdeschef för äldreomsorg i Oxelösunds kommun.

Som så mycket annat i Oxelösund har järnverkets framväxt med saken att göra. De som kom hit som unga under expansionen på 50-, 60-, och 70-talen är gamla nu. Kendall berättar att Oxelösund dock inte är ensam om utmaningen att kunna ta hand om alla sina äldre de kommande åren.

– De äldre blir allt fler och vi behöver jobba mer med förebyggande arbete, fortsätter hon och tar ökad självständighet, bättre rehabilitering och en tryggare hemgång efter sjukhusvistelser som exempel.

– Andelen äldre i Oxelösund är högre än i många andra kommuner, men samtidigt har det visat sig att lägre andel har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Det kan bero på att oxelösundaren är mer envis och kämpar på eller har närmare till anhöriga som hjälper till. Men vi behöver titta mer framåt och jobba mer med rehabilitering och tillgänglighet.

Inne i SPF:s lokaler vid Järntorget sitter ordföranden Dan Johansson och medlemmen Bengt Holmkvist. Båda engagerade i hur kommunen ska ta hand om sina äldre – som de anser har mycket att säga till om när valdagen närmar sig – då de tillhör en så pass stor del av befolkningen.

– Vi har 670 medlemmar och PRO ligger strax därefter, säger Dan Johansson när pensionärernas andel av Oxelösunds befolkning kommer på tal.

– Jag kan inte tänka mig att det finns någon annan grupp som har samma tyngd, säger Bengt Holmkvist.

Mycket av det som de två lyfter fram handlar om boendefrågor – och att Oxelösunds lägenheter till stor del inte är anpassade för oxelösundare som blivit till åren. Bland det som de anser ska genomföras i kommunen finns ett nytt trygghetsboende.

– Det fanns en tveksamhet när trygghetsboendet Vitsippan byggdes. Att nyproduktion skulle göra att det blev alldeles för höga hyror, men Vitsippan har blivit en succé. Det är kö dit, säger Johansson.

Bland de äldrefrågor som de lyfter finns att ge seniorer gratis halkskydd och att låta dem åka gratis på lokalbussen.

– Exempelvis är bussarna i Halmstad gratis för seniorer. Och i Ungern är både bussar och tåg gratis – även för utländska seniorer, säger Johansson.