Oxelösunds befolkningskurva liknar få andra svenska kommuners och följer – med undantag för de senaste åren – SSAB:s utveckling. Toppen var 1970 med 15 164 invånare. Invånarantalet sjönk till 10 866 invånare vid millennieskiftet för att sedan vända upp till strax över 12 000 år 2018. Men trots att det har bott betydligt fler invånare i Oxelösund tidigare så saknas det bostäder.

En förklaring är att kommunala bostadsbolaget Kustbostäder rev runt 700 lägenheter under 1990-talet då befolkningen minskade kraftigt. Punkthusen vid gamla vattentornet jämnades med marken precis som hus på Ramdalshöjden, övre Frösäng och Norra malmgatan. Andra lägenhetshus ändrade användning, som exempelvis den byggnad där Boda borg finns i dag. Samtidigt byggdes det inte speciellt mycket nytt under samma tid. Nu står över 2 000 personer i Kustbostäders bostadskö.

En annan sak som kan ha spelat in är att delar av Oxelösunds äldre befolkning sitter kvar i sina villor och radhus trots att de har utflugna barn. Låg boendekostnad i jämförelse med vad det skulle kosta att hyra en lägenhet – som det dessutom är flera års kö på – är inte alltid ett lockande alternativ.

Skyskraporna på Villabacken har det inte blivit något av trots att flera intressenter haft planer på att bygga Sörmlands högsta bostadshus där. Men det finns projekt på gång. Peab planerar att bygga fler bostadsrätter på Femöre och Oxelösunds kommun har färdigställt flera detaljplaner som exempelvis vid Ramdalshamnen och i Peterslund. För det förstnämnda finns ingen intressent, men väl i Peterslund.