Det omtyckta caféet och restaurangen med utsikt över sundet till Bjurshalsen och inloppet till kuststaden har denna sommar varit stängd. Skyltar på bygdegården och i området har sedan tidig sommar förkunnat att rörelsen är stängd "på grund av olika anledningar" och på obestämd framtid.

Gäster har i stället hänvisats till hyresgästen Liz Brådhes restaurang och caféet i Nävekvarn.

Under en period var även området kring bygdegården avspärrat med plastband och anslag om att det var förbjudet att beträda platsen. De banden togs bort av kommunbolaget Kustbostäder.

Artikelbild

Situationen med en stängd bygdegård har upprört flera, bland annat hembygdsföreningen.

– Vi är inte heller nöjda med att det inte varit någon verksamhet, säger Per Koman Alm, vd för Kustbostäder.

Oxelösunds kommun kunde inte hävda avtalsbrott för att bygdegården hållit stängd. Det står inget i avtalet mellan kommunen och Liz Brådhe att caféet ska hålla öppet.

Avtalet har sagts upp för omförhandling.

Att bygdegården ska drivas vidare under samma premisser som i dag är inte aktuellt. I det nya avtalet kommer detaljer om öppettider finnas med och en ny hyresnivå, uppger Per Koman Alm, utan att vilja precisera närmare.

– Avtalet ska börja gälla från årsskiftet, men är vi inte överens upphör kontraktet, säger Per Koman Alm.

Vi har sökt hyresgästen Liz Brådhe för en kommentar utan resultat.