I slutet av januari går den första kullen sprinklermontörer ut från Campus Oxelösund. Den fyra månader långa utbildningen kommer att genomföras igen med start någon gång under februari.

– Branschfolk säger att det saknas flera tusen sprinklermontörer inom den närmaste tiden. Det är ett bristyrke, säger Campus Oxelösunds rektor Morgan Andersson.

Sprinkleranläggningar har till uppgift att automatiskt släcka bränder i byggnader. Det finns flera företag i regionen som anställer sprinklermontörer.

– Vi tar in 13 elever och prioriterar de med kortast utbildning och svagast ställning på arbetsmarknaden. Men vem som helst får söka och får läsa i mån av plats, säger Andersson.