Under 60- och 70-talet växte Oxelösunds kommun så det knakade. I en kartläggning som SCB nyligen gjort visar det sig att drygt 60 procent av alla bostäder i Oxelösund är byggda under denna tidsperiod. Andra kommuner som har liknande siffror är Burlöv utanför Malmö, samt Stockholmsförorterna Botkyrka och Salem. En av orsakerna till att det byggdes så mycket bostäder i Oxelösund under 60- och 70-talet tros vara kommunens nya stålverk som stod färdigt i början av 60-talet. Det nya verket ledde till nya jobb och ett större behov av bostäder.

– Samtidigt pågick ett omfattande bostadsbyggande över hela landet under miljonprogramåren 1965-1975 där områden utanför stadskärnorna byggdes upp, och Oxelösund, Salem, Botkyrka och Burlöv är just sådana exempel, säger Jenny von Platten, doktorand vid det statliga forskningsinstitutet RISE och tillägger:

– Det är troligt att detta intensiva byggande bidrog till det omfattande byggandet i Oxelösund 1965-1975. 

Från 1961 till 1970 byggdes det över 2500 nya bostäder i Oxelösund. Efter 70-talet har bostadsbyggandet i kommunen sjunkit rejält. Sedan 2011 har det byggts 52 nya bostäder i Oxelösund. I Nyköping byggdes det också mest bostäder under 60-talet, då 6581 nya kåkar slogs upp i staden. I Gnesta tog byggandet fart under 70-talet och har precis som i Oxelösund successivt gått ner med åren. Även Trosa kommun hade sin topp under 60- och 70-talet, men där har bygget av bostäder ökat på nytt efter 90-talet.