Sammanträde sker klockan 18.00 i Eventsalen i Kordinaten. Där kommer bland annat motioner och ärenden från lokala politiker att diskuteras. Ett medborgarförslag om fri entré för invånare över 70 på Ramdalsbadet får även svar. Det går att ställa frågor till politikerna i kommunfullmäktige. Frågor från medborgare måste dock lämnas in i förväg till kommunstyrelsens kansli. Mer information hittar du på kommunens hemsida, oxelosund.se.