Kjell Andersson, mark- och exploateringsstrateg på Oxelösunds kommun, förklarar varför uppsägningarna lämnats via rekommenderade brev.   

– Som för alla verksamheter och myndigheter är det sättet vi har idag när vi behöver säkerhetsställa vem som tagit emot en viktig dokumentation eller inte, berättar Kjell Andersson.  

Kommunen har haft en avvägningsfråga i hur de ska agera. Utgångsläget var att kommunen ville öka området för kolonilotter och för det krävdes en markundersökning. När den gjordes, upptäcktes det att marken delvis var förorenad. Kommunen fick då besluta om de skulle fortsätta att hyra ut kolonilotterna eller avbryta kontrakten. Kommunen valde det senare vilket ledde till att alla hyresgäster sades upp. Hyresgästerna erbjuds i dagsläget att odla i odlingslådor som finns på Frösängs gärde. Kommunen har planer på att längre fram skapa ett nytt koloniområde i Oxelösund. 

Men det finns svårigheter med att skapa ett nytt område för kolonilotter, då det måste finnas en detaljplan som tillåter det. 

– Om vi ska anlägga kolonilotter på ett nytt område så måste det finnas en detaljplan som godkänner det. Men det är ingen som planerat för kolonilotter i Sverige under 50 år, därför försöker vi titta på de alternativen där man plantekniskt har okej på att anlägga ett koloniområde. Men det är inte så många planer som tillåter det, därför är utrymmet begränsat, säger Kjell Andersson.