I våras var dåvarande utbildningschefen Peter Rasmussen bekymrad över bristen på förskoleplatser.

– Vi har haft ett stort inflöde av barn och det är fler som föds. Vi har inte tillräckligt mycket lokaler. Även om vi skulle vilja är det inte görligt, men det pågår ett jobb. Vi har inte hamnat i det läget att vi inte klarar fyramånadersgarantin, men det finns en risk att vi hamnar där. Jag måste vara uppriktig och säga det, trots att vi bygger två nya avdelningar. Inflödet är så stort att det inte är lätt att hänga med, sa Peter Rasmussen då.

Nu när höstterminen börjat har den tillförordnade utbildningschefen Christer Åhlfeldt inga bättre besked att komma med trots att de två nya avdelningarna är i gång.

– Det är inte bättre, snarare samma läge. Det föddes rekordmycket barn under 2017 och de är på väg in i verksamheten nu. Det ligger och väger hela tiden att vi klarar av att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Det är hela tiden på gränsen. Samtidigt minskar också föräldrarnas möjlighet att få sitt förstaval tillgodosett, säger Åhlfeldt.

Nu planerar dock kommunen en fortsatt utökning av platser, men än är inget klart. Platsbristen har även gjort att det är stora barngrupper i de befintliga avdelningarna.

Finns det inte en risk att det blir för mycket lokaler om det inte föds lika mycket barn i framtiden som under 2017?

– Det är det som är svårigheten. Vi vet aldrig hur många som kommer att födas och när de här små barnen blir äldre så kan de få plats fler på samma avdelning. Men samtidigt kan det vara skönt att få lite luft i systemet. Under mina 15 år har det alltid varit överinskrivningar. Men det håller på att byggas mer bostäder i Oxelösund, så jag är inte orolig.