Kommunen vill utveckla området vid Vivesta havsbad till ett kombinerat bostads- och rekreationsområde. I översiktsplanen framgår det även att kommunen vill bevara viktiga natur- och kulturvärden och förstärka dem i samband med bebyggelse i området. Men för åkrarna och skogen mellan Aspaleden och Vivestavägen finns det andra planer. I planen som är en ram för hur Oxelösund kan se ut 2030 pekas området ut som industrimark, förutom en grön kil innan själva Vivestavägen som då ska sparas.

– Ett av våra mål är att utveckla industrin och öka tillväxten. Det måste vi om kommunen ska kunna växa, då måste det finnas arbetstillfällen. Samtidigt vill vi kunna erbjuda mark till företag som funderar på att etablera sig här, säger Moa Öhman som är planarkitekt vid Oxelösunds kommun och är en av dem som har arbetat med översiktsplanen.

Marken ägs dels av kommunen, dels av SSAB.

Artikelbild

Två nya, större industriområden planeras i Oxelösund på områden där det i dag finns skog och åkrar.

– Vi har kommit fram till att det här är ett lämpligt område då det ligger i anslutning till ett befintligt industriområde. Sedan ligger det strategiskt nära motorvägen, Aspaleden och SSAB, fortsätter hon.

Det här är ett ganska centralt strövområde för oxelösundarna. Hur tänker ni kring det?

– Så är det. Det är ett trevligt strövområde och det är självklart tråkigt när trevliga stråk försvinner. Men det finns andra precis lika trevliga områden i kommunen som exempelvis Femöre, Våtmarken, Jogersö och Danvik, säger Öhman.

Vid sidan av översiktsplanen finns sedan gammalt en detaljplan som tillåter industrier i området.

Artikelbild

Området är i dag ett populärt strövområde. Bland annat ligger bostadsområdet Frösäng, där många oxelösundare bor, i närheten.

– Den ser vi också över nu, säger Öhman.

I översiktsplan 2030 pekas även området kring Nävekvarnsbron ut som ett framtida industriområde. Det gäller delar av åkrarna sydost om Nävekvarnsbron och skogsområden norr om bron. Här ligger bland annat Oxelösunds skyttebana i dag.

Det är ett trevligt strövområde och det är självklart tråkigt när trevliga stråk försvinner

Arbetstillfällen och nya företag i ena vågskålen. Natur, jordbruksmark och fina promenadstråk i den andra. Alla är inte förtjusta i planerna. I en insändare i SN i slutet av augusti kritiserar Peter Skoglund förslaget att göra skogen och åkermarken till industriområde.

”Det här känns ju absolut inte bra. Då området i dag nyttjas av väldigt många kommuninvånare som ett mycket populärt frilufts- och strövområde. Där man tar sig från Frösängshållet på den grusade gångvägen ut mot både Vivesta, Aspa och Brannäshalvön. Även genom skogens stigar. Detta fina område ska naturligtvis bevaras som grönområde eller naturmark, precis som det ser ut i dag”, skriver han.

Vid Sundsör är det strax efter lunchtid och folk börjar röra sig på grusvägarna. Ett par går hand i hand, en man kliver av sin cykel och plockar ett strå från åkern. Inga-Lis Widegren går och leder sin cykel på väg mot Frösängshållet. När hon får höra om planerna blir hon inte speciellt förtjust.

– Jag tycker inte att det låter speciellt bra. Det är underbart som det är nu. Jag bor inne i Oxelösund och har husvagnen på campingen i Vivesta. Det blir inte så roligt att gå och rasta hundarna genom ett industriområde, säger hon.

Samtidigt håller hon med om att det behövs förutsättningar för att fler jobb ska kunna skapas.

– Ja, det stämmer. Det behövs många jobb här, säger hon.

Enligt Moa Öhman har intresset för att titta på översiktsplanen varit stort.

– Runt 3000 har varit inne på hemsidan oversiktsplan.nu (kommunens egen hemsida) och det är ju var fjärde invånare i kommunen, men det är ännu inte så många som lämnat in synpunkter. Det är första gången vi använder den här sajten för att presentera planförslaget, säger hon.