10,3 procent eller 556 personer. Så många av oxelösundarna i arbetsför ålder var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i juli i år.

– Arbetslösheten i Oxelösund har varit hög en längre tid, men minskar nu i en större omfattning än i resten av länet och riket. Dock så är arbetslösheten fortfarande uppe i höga nivåer, säger Kristin Braag som är sektionschef för Arbetsförmedlingen i södra Sörmland.

På ett år har arbetslösheten minskat med 1,5 procentenheter i Oxelösund men är ändå högre än i Trosa (3,8 procent), Gnesta (4,8 procent) och i Nyköping (7,2 procent). En förklaring Braag ger är dels den brinnande högkonjunkturen, dels att det finns mycket lediga jobb i regionen för de med rätt kompetens och att det finns bra pendlingsmöjligheter.

Spaltar man upp Oxelösunds arbetslöshetssiffror återfinns dock de allra flesta, 6,1 procent, som sysselsatta inom någon form av program.

Hans Rainer är näringslivsansvarig i Oxelösunds kommun. Han lyfter det positiva i att Oxelösund inte är isolerade – utan tvärtom har en gemensam arbetsmarknad med grannen Nyköping. Men i Oxelösund är det svårt att bortse från den i allt dominerande arbetsplatsen SSAB.

– SSAB är stabilt, men har kanske gjort det lätt att luta sig tillbaka. Befolkningen i Oxelösund har inte entreprenörskapet i blodet som i exempelvis Småland. Här är man van vid att vara anställd och nyföretagandet skulle behöva växa, säger Rainer.

– Det låga nyföretagandet i kombination med en relativt låg utbildningsnivå, som Oxelösund delar med resten av Sörmland, hör till de svaga sidorna, fortsätter han.