Det var efter att kommunen hade tagit prover på marken vid Sundsör som det upptäcktes att den innehöll gifter. Hyresgästerna fick i mitten på november ett rekommenderat brev med mottagarbevis från Kustbostäder. Där stod det att hyresgästerna var uppsagda från och med sista april. De redskap och hus som inte var borta då skulle kommunen ta bort och skicka räkningen till hyresgästen. 

Ellen Johansson är en av hyresgästerna som är kritisk till hur uppsägningen har gått till. Hon har haft en odlingslott där sedan 2005. 

–Jag tycker att det är lite tufft för kommunen har ju vetat om att jorden inte var lämplig för odling på större delen av plätten, under en tid. Vi tycker om att odla och det är lite friskvård att hålla på med en kolonilott, säger Ellen Johansson.  

Artikelbild

| På odlingslotten har hon odlat allt i från potatis till persilja sedan 2005.

Ellen Johansson har lämnat flera förslag till kommunen om var ett nytt koloniområde skulle vara lämpligt. Oxelösunds kommun har gett som svar att de ser över platser där ett nytt koloniområde kan anläggas. Kommunen har också hänvisat till att det i dagsläget går att odla i odlingslådorna på Frösängs gärde. 

– Det är ju en offentlig plats där andra människor kan gå och plocka sånt som man kan tänkas odla. Jag tycker kommunen nästan hånar oss som erbjuder oss det istället för mark. 

På sin nuvarande lott odlar Ellen Johansson potatis och persilja, något som är svårt i en odlingslåda. Hon har letat efter en ny odlingslott i Oxelösund. Men inga lediga odlingslotter fanns på de nuvarande koloniområdena. 

Dag Bergentoft som är oppositionsråd i Oxelösunds kommun och gruppledare för Moderaterna har reagerat på hur Ellen har blivit bemött. 

Artikelbild

| På Frösängs gärde har kommunen erbjudit hyresgästerna odlingslådor att plantera i.

– Det gjorde mig väldigt fundersam på hur vi hanterar våra hyresgäster, så här får det inte gå till. Istället borde man kalla in hyresgästerna och förklara att så här är det beslutat. Men att bara skicka ut ett brev på det här sättet utan att ta kontakt, så går det inte till i min värld. Vi måste nog ha ett annat synsätt när vi hanterar våra kommunmedborgare, säger Dag Bergentoft. 

Bergentoft beslutade tillsammans med politikerna om att området skulle stängas på grund av gifterna.

Artikelbild

| Dag Bergentoft anser att kommunen agerat fel vid uppsägningarna.

– Att vi ska säga upp avtalen var inget som var så bråttom med och vi ska inte göra något annat med området. Det handlade mer om att vi visste att det fanns gifter och vi ville inte lägga ner så mycket pengar på det.