Ett par i Oxelösund hade ansökt om att häva ett beslut om umgängesbegränsning med sina två familjehemsplacerade barn, men nämnden valde att avslå deras ansökan. Paret valde då att i början av 2018 överklaga nämndens beslut.

Sedan blev det tyst. Paret valde då att anmäla Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösund till Justitieombudsmannen. Paret menar i anmälan att på grund av det fördröjda svaret har de inte haft möjlighet att träffa barnen i den utsträckning de borde och att deras relation till både barnen och familjehemmet påverkats.

Först sex veckor efter överklagandet så lämnade Oxelösunds kommun det till Förvaltningsrätten för prövning.

JO riktar nu kritik mot Vård- och omsorgsnämnden och menar att ett överklagande som inte ska avslås bör lämnas till berörd myndighet så snabbt som möjligt, då helst inom en vecka.

JO skriver i sin kritik:

"Jag konstaterar att det i detta fall dröjde sex veckor innan överklagandet lämnades till förvaltningsrätten för prövning. Det är givetvis inte acceptabelt. Nämnden kan inte undgå kritik för den långsamma handläggningen."