– Jag skulle vilja ställa en fråga om politikerna kan lova att satsa mer pengar på att utveckla skärgården och turismen i Oxelösund. Man har pratat om att utveckla skärgården i alla tider, säger Kjell Andersson.

Han kör turbåten i Oxelösunds skärgård under sommaren och är precis på väg för att köra sommarens sista schemalagda tur. Efter en riktig rekordsommar är det nu bara några bokade turer kvar.

Varför väljer du att fråga Oxelösunds lokalpolitiker just det här?

– Det handlar om hur vi vill jobba tillsammans och om satsningen med #oxls. Hur vi ska göra Oxelösund mer trivsamt och trevligt, säger Andersson.

– Några saker som skulle kunna utvecklas är att sätta in en turbåt till och att bygga fler toaletter och vindskydd på öarna så att folk har någonstans att ta vägen om det kommer en regnskur, fortsätter han.

Faller det här bara på kommunen – har inte näringslivet ett ansvar att bedriva sin egen turistverksamhet?

– Det är kommunen som äger öarna och det går inte att få något tillstånd att bygga något eget där. Sedan går det inte att bedriva turbåtstrafik utan bidrag, så har det sett ut i alla sörmländska kommuner.