När politikerna fick frågan om vad de skulle kunna tänka sig att spara på så var Göran Bernhardsson (KD) en av dem som gick längst. Han vill inte att kommunen ska köpa in tjänster av Kustbostäder på det sätt som görs i dag.

– Det handlar om flera miljoner per år inom gata, park och fastighetsförvaltning. De gör vissa uppdrag åt oss som skulle kunna göras billigare än den ersättning som de får för det, säger Bernhardsson.

En konsekvens om hans förslag skulle bli verklighet kan vara högre hyror för Kustbostäders hyresgäster.

– Kustbostäder måste då effektivisera sin administration så att man slipper höja hyrorna. Jag tycker att det är felaktigt att skattebetalarnas pengar ska gå till det här, fortsätter han.

En annan besparing Kristdemokraterna i Oxelösund kan tänka sig är att spara på den politiska organisationen – och lägga ner kultur- och fritidsnämnden.

– Själva förvaltningen och verksamheten ska förstås vara kvar. Det här handlar om den politiska styrningen som då i stället skulle hamna under utbildningsnämnden. På så sätt skulle det sparas en halv miljon kronor per år, säger Bernhardsson.

I en insändare till SN utvecklar han tankegångarna.

”I Oxelösund ska tydligen vård- och omsorgsnämndens verksamhet delas i två organisationer, äldreomsorg och socialtjänst. Men dessa två ska fortfarande inordnas under samma nämnd. Nämnden ska kunna hantera ärenden från båda förvaltningarna, ganska stora faktiskt. Det låter bra! Men varför inte minska antalet arvoderade politiker i Oxelösund ännu mera?” skriver han.