Plus 2,4 miljoner kronor. Det är inte direkt något resultat som motsvarar överskottsmålet för Oxelösunds kommun, men när 2019 års bokslut är klart är kommunledningen ändå tämligen nöjd.

– Vi kan med glädje konstatera att vi landar på ett plusresultat, det är ett styrkebesked att vi gör det. Vi har snuddat på nollan och hade en beredskap för att klara oss om vi inte skulle gå plus. Nu känns det väldigt bra att vi inte behöver gå in i 2020 med ett minus att hämta hem, säger kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S).

En av anledningarna som anges är att vård- och omsorgsnämndens underskott blev betydligt mindre än prognosen, efter de omorganisationer som gjordes under hösten.

– Sjukskrivningarna i de kommunala verksamheterna har också börjat sjunka. De extra medel som vi satt till har gett effekt, fortsätter Catharina Fredriksson.

En annan orsak till plusresultatet är att kommunen har sålt mer mark än vad beräknat. Det handlar bland annat om arrendetomter, ofta i fina sjölägen, där det finns sommarstugor.

– Vi har även sålt mark till bostadsbyggnation, det har lett till intäkter, säger kommunchefen Johan Persson.

Bostadsbolag har bland annat köpt mark vid Stenvikshöjden samt Ramdalen.

Det budgeterade överskottet för 2019 var 11,4 miljoner kronor. I de senaste budgetarna har kommunen haft som mål att få ett överskott på 2 procent. För 2019 blev dock överskottsmålet sänkt till 1,5 procent, vilket alltså inte uppnåddes.