En ny kraftledning ska gå från en transformatorstation i Hedenlunda till SSAB i Oxelösund. Denna ledning dras för att möta stålkoncernens framtida behov av externproducerad energi och utökad elanslutning. Men denna högspänningsledning har fått många synpunkter. SN har tidigare skrivit om hur berörda personer hört av sig till Vattenfall med yttranden. Nu är även Oxelösunds kommun kritiska till de sträckningsförslag som finns. Anledningen är att ledningen skulle gå rätt genom ett planerat bostadsområd, vilket P4 Sörmland var först att rapportera om. .

– Vi har fått ett underlag till hur Vattenfall föreslår hur ledningen ska dras. Och när vi tittar på den ser vi att den skär genom Inskogens bostadsområde. Vi tycker att det är olämpligt för vår utveckling, säger Catharina Fredriksson (S), kommunalråd.

Skulle kraftledningen gå som Vattenfall föreslår i sina olika sträckningar skulle även det planerade bostadsområdet vid Vivesta drabbas.

Fredriksson hoppas nu att Vattenfall kommer föreslå en ny dragning, eller att de löser problemet på ett annat sätt.

– I vårt yttrande har vi sagt att vi gärna ser en annan dragning eller en annan teknisk lösning. Alltså en markkabel eller sjökabel istället för en luftburen.

Har Vattenfall svarat på era yttranden än?

– I veckan har tjänstemannaledningen i Oxelösund haft ett samråd med Vattenfall och haft en dialog om våra yttranden, svarar Fredriksson.

I dagsläget pågår inget arbete med att bygga kraftledningen. Istället arbetar Vattenfall med synpunkter de fått om sträckningen.

– Vi är ganska tidigt i processen och vi arbetar med de yttranden som kommit in till oss från berörda myndigheter och sakägare, säger Katrin Lemming Thulin, kommunikatör på Vattenfall och fortsätter:

– Just nu är inga beslut tagna avseende ledningssträckning eller teknikval.

I höst kommer en samrådsredogörelse.

– Vi går ut med en samrådsredogörelse i oktober. Då besvarar vi yttranden och presenterar ett alternativ på ledningssträckning.

Efter samrådsredogörelsen kommer planerna om kraftledningen gå in i en ny process där länsstyrelsen och Energimarknadsinspektionen (EI) ser över förslaget. EI remitterar sedan handlingarna till berörda myndigheter och sakägare som åter får komma till tals. Sedan tar EI beslut om tillstånd för om ledningen får byggas eller inte.