Skateanläggningen och frisbeegolfbanan vid Ramdalens sportcentrum har ägts och drivits av Föreningsrådet. Nu har dock kommunen tagit över driften och ägandet – och föreningsrådet upplösts. Det är Rydbergs bygg, som gick i konkurs i år, som byggt skateanläggningen. I ett avtal från 2017 åtog de sig att åtgärda brister i anläggningen.

”Anläggningen överlåts i befintligt skick utan något ansvar för föreningsrådet. Kommunen är välinformerad om anläggningens skick samt om det garantiansvar för brister i utförandet som åvilar Rydbergs på grund av entreprenadavtalen”, står det i avtalet mellan Oxelösunds kommun och Oxelösunds föreningsråd.