Utbildningen har pågått sedan förra året och deltagarna fick slutbetyg eller i alla fall intyg i veckan.

Man berättar att syftet med utbildningen har varit att personalen skulle få en större kunskap i normkritiskt tänkande för att därmed kunna arbeta med att göra allaktivitetshuset mer tillgängligt för HBTQ-personer, "både i det fysiska rummet och i bemötandet", som man själva beskriver det.

”Det har varit intressant att se vilka fördomar man själv har, och den här kunskapen är jätteviktig för oss som möter medborgare varje dag i våra verksamheter, för att vi ska kunna förstå och bli bättre i vårt bemötande”, säger Anders Magnusson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Nu kommer man bland annat skapa ett regnbågsbibliotek på bibliotekets hemsida, uppmärksamma Pride på fritidsgården och ge föreställning på kulturscenen med HBTQ-tema.

Kommuncenter kommer att HBTQ-anpassa de e-tjänster som finns för medborgarna.

En arbetsgrupp är skapad för att se till att en handlingsplan följs och att man i framtiden aktivt ska jobba med dessa frågor.