Oxelösundare som är föräldrar till barn i åldern 3-12 år kommer att kunna gå en utbildning i föräldraskap. Det är inte första gången föräldraprogrammet ABC anordnas. Den här gången blir det dock två grupper, en för svensktalande och en för tigrinjatalande föräldrar.

Utbildningen riktar sig till alla och är tänkt som en förebyggande sådan. Det handlar om fyra träffar som bland annat kretsar kring frågeställningarna "hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?", "hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap" och "vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort".

Kursen för svensktalande föräldrar startar i slutet av september och den för tigrinjatalande i slutet av oktober.