När de politiska partierna i Oxelösund ombads att välja ut saker som de skulle kunna tänka sig att spara på om ekonomin blev sämre pekade Kristdemokraternas Göran Bernhardsson ut tjänster som Oxelösunds kommun köper av det kommunala bolaget Kustbostäder.

– De gör vissa uppdrag åt oss som skulle kunna göras billigare än den ersättning som de får för det, säger Bernhardsson som menade att kommunen på så sätt subventionerar hyrorna för Kustbostäders hyresgäster.

– Kustbostäder måste då effektivisera sin administration så att man slipper höja hyrorna. Jag tycker att det är felaktigt att skattebetalarnas pengar ska gå till det här, fortsatte han.

Men Kustbostäders vd Per Koman Alm håller inte med.

– Jag har ingen avsikt att ge mig in i en politisk debatt men vill förtydliga läget om Kustbostäders administrativa kostnader efter KD:s kommentar om möjliga besparingar i Oxelösund. Den fråga som KD väcker har vi nyligen gjort en revision på, säger Koman Alm och hänvisar till undersökning som revisionsfirman PWC fick i uppdrag att göra hösten 2017.

– Slutsatsen i utredningen är att bolaget har en kostnadseffektiv administration samt att det inte sker någon subvention mellan allmännyttan och kommunuppdragen, fortsätter Koman Alm.

När det gäller själva bemanningen inom gata, park och fastighetsförvaltningen har det också gjorts en studie.

– Vi tog in konsulter för att titta på om vi har rätt bemanning. De gjorde bedömningen att vi har det, förutom när det gäller kommunfastigheter, där vi ligger lite lågt och skulle kanske behöva vara några fler. Det här hänger ihop med vad vi ska göra i det uppdrag vi får av kommunen, säger Koman Alm.

Men Göran Bernhardsson står fast vid att det skulle kunna göras en besparing på det administrativa.

– Revisorerna har säkert rätt, men det beror på vad man räknar på. Min poäng är att vi betalar ett antal miljoner för administration. Om vi tar hem det hela i egen regi slipper vi betala Kustbostäders overhead. Enligt min bedömning kan vi spara ett par miljoner på det, säger han.

Han vänder sig även emot att Kustbostäders vd har kommenterat det hela på kommunens eget intranät.

– Det känns jättekonstigt att dementera sådant jag sagt i en intervju på kommunens intranät, säger Bernhardsson.