– 38 procent av personalen är borta på grund av sjukdom eller vård av barn just nu, säger Titti Kendall, chef för äldreomsorgsförvaltningen.

Sjukfrånvaron var mindre förra veckan, men har toppat nu under måndag, tisdag och onsdag.

– Personalen utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer att de som har symptom som kan innebära att de smittats av coronaviruset ska stanna hemma. De allra flesta av dem som vi arbetar med hör ju till riskgrupperna, så personalen tar sitt ansvar, fortsätter Titta Kendall.

Den höga frånvaron innebär bland annat att social tid och promenader ställs in. Besökstiden hos de som har hemtjänst kortas även ner.

– Den dagsaktuella bilden är att vi upprätthåller verksamheten med personlig omvårdnad, medicin och mat. Vi har tre hemtjänstområden och omfördelar personal mellan dem. Sedan har vi pass där personal på särskilt boende kan bli utlånad till hemtjänst, men så är det annars också, säger Kendall.

Personal från andra förvaltningar kan omplaceras till hemtjänsten om sjukfrånvaron skulle bli större.

– Utifrån vår pandemiplan planerar vi för olika scenarier. Det behöver man ha tänkt ut i förväg. Men det här skulle inträffa först om kommunen går upp i stabsläge och det beslutas inte av mig.

– Varje förmiddag har vi ett timmeslångt möte där bemanningen och läget i förvaltningarna gås igenom, sa kommunchefen Johan Persson i en intervju förra veckan.