I ett reportage i lördags berättade vi om Milo Huldén som föddes med fyra hjärtfel. Nyköpings lasarett missade att upptäcka samtliga under graviditeten. 

En läkare på det egna sjukhuset riktade skarp kritik mot sjukvårdsledningen tidigare i veckan. Även oppositionsrådet Magnus Leivik (M) har kommenterat det inträffade. Han anser att organisatoriska problem ligger bakom. 

Nu väljer Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, att bemöta kritiken. Först och främst tycker hon att det är olyckligt att händelsen inträffade.

– Jag tycker förstås att det är oerhört tragiskt. Eftersom jag själv har barn och barnbarn är det inte jättesvårt att sätta sig in i de här situationerna. Alla ska känna sig trygga med att föda barn i Sörmland, säger hon.

Monica Johansson berättar också att hon har fått bekräftat från verksamhetens sida att en händelseanalys av det inträffade har startats. Beroende på vad den visar kan det bli fråga om att göra en lex Maria-anmälan. 

– Hade en vårdskada kunnat undvikas kommer en anmälan att göras, men det är för tidigt att säga hur det blir. Utifrån vad händelseanalysen visar kan det också finnas anledning att fatta nödvändiga politiska beslut, säger hon. 

Vad tänker du om Magnus Leiviks kommentarer?

– Han reagerar ofta med ryggradsreflex och det har han inget belägg för. Vi har inte tagit bort några resurser och det stämmer inte att många behöver göra ultraljud i andra län, säger Monica Johansson.