Något slutgiltigt beslut finns fortfarande inte, men mycket pekar på att Prismanhuset – där de flesta affärerna vid Järntorget finns inrymda – kommer att rivas. Kustbostäder vill bygga nytt och då ska det bli både bostäder och lokaler mitt i centrala Oxelösund. Men handeln genomgår stora förändringar i hela Sverige och det har satt myror i huvudet på bolagets styrelse.

– Vi jobbar vidare med projektet och resonerar just nu kring nio olika handlingsalternativ. Budskapet till hyresgästerna när vi träffades efter jul var att vi behöver mer tid att tänka. Ett av huvudskälen är att det sker stora förändringar inom handeln. Vi är osäkra på hur den kommer att se ut om några år och det påverkar hur vi ska utforma nedervåningen av ett nytt hus, säger Kustbostäders vd Per Koman Alm.

Mycket av sällanköpshandeln har flyttat ut på internet de senaste åren. Koman Alm pekar på att de stora köpcentrumen nu också har fått problem.

– Vi ser det här överallt och följer det med oro. Vi måste veta för vem vi bygger. I praktiken innebär det här att det inte kommer att ske något konkret under våren, säger han.

– Om man tror mer på service i framtiden kan de här lokalerna vara något för stora för exempelvis en naprapat eller massör, fortsätter han.

Finns det något slutgiltigt beslut på att ni ska riva Prismanhuset och bygga nytt?

– Nej, inget är bestämt, men vi har valt att ha en öppen dialog kring det här. Alternativet är att fortsätta som vanligt, men det är inget attraktivt alternativ. Den befintliga fastigheten är gammal och behöver förnyas.