Utbildningsförvaltningens budget för 2020 har ett underskott på 35 084 000 kronor. Under ett extrainsatt nämndmöte förra veckan fick förvaltningen i uppgift att genomföra det besparingsförslag på tolv miljoner kronor som tagits fram. Samtidigt fick utbildningschefen i uppdrag att utreda hur de ska kunna få en budget helt i balans 2020.

Oppositionen motsatte sig dock beslutet att återremittera budgeten till utbildningschefen. Stefan Johansson (M) är utbildningsnämndens andre vice ordförande. Han är orolig för vad en besparing på 35 miljoner kronor skulle innebära.

– Vi tycker inte att man spara tolv miljoner heller - fast kan tänka oss det. Men i grunden är det helt fel med besparingar på barn och unga. Vi vill att frågan ska upp i kommunfullmäktige och att man ska titta på möjligheten att omfördela. Det kan kommunfullmäktige göra, säger han.

Artikelbild

| "Vi vill veta varför kostnadsökningarna har uppkommit så snabbt. Därför återremitterade vi ärendet till utbildningschefen”, sa utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) efter nämndens beslut.

Johansson och oppositionsrådet Dag Bergentoft (M) har stämt träff utanför Peterslundsskolan. En av alla skolor som är trångbodda i Oxelösund just nu. De två anser att man ska ta pengar från andra planerade investeringar för att täcka upp för underskottet.

– Kommunfullmäktige kan lyfta på stenar när det gäller satsningar under 2020. Det finns sådant som vi kan vänta med. Att bygga hus eller asfaltera kan inte vara viktigare än barn och elever, säger Stefan Johansson.

Han kan heller inte låta bli att tycka att det är märkligt att det är Moderaterna som driver frågan om mer resurser till skolan.

– När jag satt och skrev pressmeddelandet om det här så kändes det som att det var något som Socialdemokraterna kunde ha skrivit, säger han och ger även en blinkning mot det som händer i rikspolitiken där Moderaterna gjort gemensam sak med Vänsterpartiet för att tvinga regeringen att ge mer pengar till välfärden.

Dag Bergentoft säger att han har förståelse för att tolv miljoner skulle kunna sparas - men inte dryga 35 under innevarande år.

– Det skulle innebära att man får varsla folk - och med tanke på hur lång uppsägningstid en del medarbetare har så skulle det inte ens hinna få effekt under 2020, säger han.

– Ser man samtidigt på målvärdena så finns det flera som går åt fel håll. Det är 40 procent av eleverna i årskurs 3 som klarar de nationella proven, vilket är bland det sämsta i Sverige. Att då spara på skolan är helt galet, säger Johansson.