[fakta nr="1"]

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) anser att Socialdemokraterna i Oxelösund lyckats bocka av de flesta av sina vallöften. Mest nöjd är hon med att skolresultaten – som historiskt sett legat på en låg nivå jämfört med rikets andra kommuner – blivit bättre.

– Det ger våra barn och unga bra förutsättningar för ett bra vuxenliv. I vårt valprogram så pekade vi ut att vår högsta prioritet inom skolområdet var att höja studieresultaten i grund- och gymnasieskolan. År 2017 blev Oxelösund utsedd till årets skolkommun av lärarförbundet och i SKL:s öppna jämförelser som bland annat mäter elevers prestationer, hamnade vi på plats 32 av landets 290 kommuner, säger hon.

Artikelbild

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) och kommunstyrelsens andre vice ordförande Patrik Renfors (V) har kunnat bocka av ett antal vallöften under en expansiv period för Oxelösund. Men samtidigt har de bland annat misslycktas med att minska barngrupperna i förskolan.

När det gäller placeringen i SKL:s öppna jämförelser tas dock hänsyn till olika faktorer som exempelvis socioekonomisk bakgrund och andel nyanlända invandrare. Oxelösund ligger alltså inte på 32 plats om man enbart ser till elevernas prestationer.

Det Fredriksson är mest besviken över är trängseln i förskola och skola.

– Vi inte har lyckats med att minska barngruppernas och klasstorlekarnas storlek som vi hade avsett. Vi har haft en stor inflyttning till Oxelösund under den sista mandatperioden, vilket vi naturligtvis är jätteglada för, men det gör att vi har haft svårt att bygga i samma takt som behovet i förskolan och skolan har ökat, säger hon.

En inflyttning som även gjort att Oxelösund vars befolkning minskat sedan toppen på 15 000 invånare 1970 återigen vänt uppåt igen. Förra året passerades 12 000-strecket – men samtidigt har det blivit bostadsbrist. Fredriksson pekar dock på att de gjort verklighet av vallöftet att bygga fler bostäder – även om inflyttningen varit betydligt större än antalet nybyggda lägenheter.

Artikelbild

Centerpartiet och Moderaterna tycker att det har tagit alldeles för lång tid att komma till skott med den nya skolan och får delvis medhåll av Patrik Renfors (V).

– Vi pekade ut att vi behövde bygga fler bostäder och stärka arbetsmarknaden. Vi har byggt nya hyresrätter genom Kustbostäder och underlättat för bostadsbyggande och företagsetableringar bland annat genom att bereda och planera mark, säger hon.

Arbetslösheten var något som Socialdemokraterna lyfte som en viktig fråga i Oxelösund inför förra valet.

– Särskilt ungdomsarbetslösheten. Här har vi genom samverkan mellan nämnder och arbetsförmedling lyckats att få fler unga i arbete, säger Fredriksson.

Troligtvis har man här – som i flera andra frågor – haft draghjälp av högkonjunkturen. Ändå är arbetslösheten i Oxelösund relativt hög. I slutet av mars var 622 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 11,4 procent vilket är klart högst bland kommunerna i östra Sörmland. Men det har mycket riktig gått ner. Samma tid föregående år var det en arbetslöshet på 13 procent.