Under vårvintern flaggade Arbetsförmedlingen i Nyköping och Oxelösund om att det såg ut att bli stor brist på sommarjobbare – bland annat inom vård- och omsorgsyrkena. När vi nått till mitten av sommaren kan äldreomsorgen i Oxelösunds kommun konstatera att prognosen stämde.

– Ja, så ser det ut. Vi har nog haft det lite lättare att hitta personal till äldreboendena, men hemtjänsten har varit svårare och det är inte så konstigt. Det ställer högre krav i och med att det bland annat är mycket ensamarbete och större ansvar. Till hemtjänsten har det varit en stor skillnad i antalet sökande jämfört med förra året. Det är en markant skillnad och de som söker har generellt sett mindre erfarenhet också, säger Titti Kendall som är områdeschef för äldreomsorgen samt tillförordnad socialchef.

Hon berättar att det är brist på sommarvikarier till äldreomsorgen över hela landet och att det i sin tur ställer högre krav på den ordinarie personalen.

– De får handleda vikarierna på ett annat sätt. Samtidigt har vi gjort mer introduktion än vanligt med de som är nya och oerfarna. De ordinarie har gjort ett fantastiskt jobb och självklart även vikarierna, utifrån sin kompetens. Det ställs på sin spets under värmeböljorna då de gamla är extra sköra och känsliga för värmen, fortsätter Kendall.

Hennes kollega Katarina Haddon, även hon tillförordnad socialchef, berättar att verksamheten precis går runt den här sommaren, men att de skulle behöva mer timpersonal.

– Det gäller att personalen håller sig frisk för att vi ska klara det och visst skulle det underlätta om vi hade fler vikarier.

En del sommarvikarier brukar också hinna sluta. Kanske för att de hittat ett jobb de hellre vill ha eller för att de inte känner att de klarar det, ibland tuffa, arbetet.

Om man skulle vilja sommarjobba inom vård och omsorg i Oxelösund under augusti – är det värt att höra av sig då?

– Ja, vi håller på och gör löpande intervjuer även så här långt in i sommaren. Folk hittar andra saker och säger upp sig. Många ungdomar vill inte jobba hela sommaren utan bara några veckor. Då kan vi ha löst första tiden, men inte andra halvan av sommaren. Därför letar vi mer folk under tiden, säger Katarina Haddon.