Oxelösunds kommun startade ett naturvårdsprojekt 2016 med syftet att skapa en äng på gräsytan mellan motorvägen och cykelvägen som går mellan Ramdalen och Frösäng. Sommaren 2017 kunde man se en häst dra en slåtterbalk efter sig på gräsmattan som nu håller på att förvandlas till en äng.

– Jorden ska magras ut för att ängsväxterna ska trivas. Klipper man bara med en gräsklippare hackas växterna sönder och näringen stannar kvar, sa miljö- och hälsoskyddsinspektören Magdalena Nilsson i en intervju förra sommaren.

Tanken är att mer blommor ger fler insekter som i sin tur ger ett ökat fågelliv. En ökning av den biologiska mångfalden i ett landskap där djur inte är ute och betar på samma sätt längre och där sådana här marker successivt har försvunnit.

Blommorna har dock haft lite svårt att sprida sig. Nu håller man på att plöja upp ytan med hjälp av en traktor, men under onsdagen fick arbetet stoppas då ett rör, troligtvis ett gammalt dräneringsrör, kördes på.

– Jag skulle plöja upp alltihop, men nu får jag göra en paus. Man vet tydligen inte riktigt vad som finns i marken här och att det låg så ytligt, säger Lars Söderberg som är inhyrd för att plöja upp gräsytan.

– Det var längesedan man gjorde något här, men en gång i tiden kan det nog ha varit en åker här, fortsätter han.

Projektet har en budget på 198 000 kronor och kommunen har fått bidrag via ett Lona-projekt, statliga pengar som går till lokala naturvårdssatsningar.