Kustbostäder har börjat diskutera sitt nästa byggprojekt – och det kan bli Prismanhuset vid Järntorget där bland annat Systembolaget och en mängd andra affärer huserar i dag. Idén är att bygga ett tre till fyra våningar högt hus med bland annat affärslokaler och trygghetsboende.

– Vi har diskuterat det här med hyresgästerna och Kustbostäders styrelse och börjat skissa grovt på det. Det är än så länge bara på idéstadiet, men jag tycker att platsen är väldigt attraktiv, säger Kustbostäders vd Per Koman Alm.

Snart är Kustbostäders nya lägenhetshus vid Norra Malmgatan klart och bolaget letar efter ett nytt projekt.

– Det kan komma andra projekt före, som exempelvis bostäder vid Cypressen, i närheten av vårt kontor, men vi tycker att det här är så pass intressant att vi ska göra ett ordentligt förarbete för att se om det är det här vi ska göra härnäst. Men än är inget beslut taget och det blir nog tidigast i slutet av året, säger Koman Alm.

Enligt den skiss som gjorts ersätts huskroppen med två nya i tre respektive fyra våningar. En anledning till att Kustbostäder tittar på Prismanhuset är att det enligt Koman Alm inte ska var i bästa skick, men framförallt att det inte finns så många andra centrala ytor att bygga ett trygghetsboende på.

– Det skulle såklart vara billigare om vi hade en obebyggd centrumnära yta att bygga på, men det finns inte så många platser som är lämpliga, säger Koman Alm.

– Det här är än så länge en idé och inga beslut är tagna. Det här skulle beröra många, inte bara butiksinnehavarna. Vi ska vara försiktiga och tänka till ordentligt, fortsätter han.

Om man river huset där de flesta av Järntorgets affärer ligger i, riskerar inte det att skada handeln?

– Nya lokaler är alltid positivt, men det kan bli besvärligt under byggtiden. Vi ser det som att det på sikt skulle kunna stärka handeln om de får ännu bättre butikslokaler. Bygget skulle kunna göras i etapper och de berörda affärerna skulle då kunna flytta ut i tillfälliga moduler under tiden.