Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) håller inte med om att det har varit dålig styrning i projektet.

– Det som hände 2015 påverkade Oxelösund, men även resten av Sverige. Det hade inte gått att förutse. Sedan har vi även fått ny inflyttning till kommunen, säger hon.

Hon är inte heller orolig för framtiden.

– Oxelösund är expansivt och någonstans hamnar de nya barnen. Vi ser ett behov av att både åtgärda befintliga lokaler och att bygga nytt. Vi vet ganska väl hur befolkningsutvecklingen ser ut, men hur många barn som kommer födas i Oxelösund nästa år, det kan vi aldrig veta. Sådant är livet. Men än så länge har vi klarat av att erbjuda förskoleplats inom den lagstadgade tiden på fyra månader, säger hon.

Kommunchefen Johan Persson berättar att han har fått i uppdrag att utreda lokalfrågorna i förskolan och skolan, både kortsiktigt och långsiktigt.

– På det senaste kommunstyrelsesammanträdet (det näst senaste, reds anmärkning) fick jag två utredningsuppdrag. Dels att utreda förskolelokaler och lokaler till förskoleklass i de geografiska områdena Frösäng och Peterslund. Dels att utreda lokalsituationen på Breviksskolan. Tidsplanen är att bli klar i juni, säger han.

Fotnot: Under det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet som var den 16 maj fattades ett investeringsbeslut om att gå påbörja fas 1 av den nya skolan på Frösängs gärde, det vill säga att teckna avtal med de som ska bygga skolan och detaljprojektera den.