Politikerna har sagt sitt. Under det sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaruppehållet klubbades översiktplan 2030 igenom. Det efter att bland annat ha varit ute på flera samråd, arbetats om och skickats ut för oxelösundarna att tycka till om igen.

Väl framme vid mållinjen var det dock inget snack om saken. Politikerna var eniga om översiktsplanen.

– I dag ska vi efter en lång och genomarbetad process med medborgardialog, samråd, utställning och många politiska möten anta översiktsplanen. Vi har i framtagandet haft en stor samsyn över blockgränserna, det bär emot att säga det, men det är ibland viktigt när vi blickar framåt i ett längre perspektiv, sa Patrik Renfors (V) från talarstolen.

SN har tidigare skrivit om arbetet med översiktsplanen flera gånger. Några naturområden kan få stryka på foten när ny industrimark ska avsättas vid åkrarna och skogen mellan Aspaleden och Vivestavägen. Samtidigt har man avsatt så kallade gröna kilar vid Brannäs och Vivestaängen, på Jogersös friluftsområde samt en liten bit in mot Stenvik. En tredje kil finns vid Basttorpområdet, Inskogen och delar av Peterslund.

Enligt planen ska det finnas 1 500 fler oxelösundare år 2030 och de nya bostäderna är tänkta att byggas i stort sett alla stadsdelar. Bland annat pekas Inskogen ut som ett område där bebyggelsen kan utökas med en blandning av flerbostadshus, enbostadshus och rad- eller kedjehus.

Norra Femöre pekas ut som ett område för flerbostadshus och Femöresund som ett område för bostäder.

I översiktsplanen anses det att Danvik och Vallsund är lämpligt för förtätning av bebyggelse i form av en- och flerbostadshus och på Jogersö östra ser man en möjlig utveckling av flerbostads- eller radhusbebyggelse i områdets västra del.

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande. Hur olika områden i kommunen ska få utformas regleras i detaljplaner.