Skolresultaten för Oxelösunds elever har sällan varit någon glädjande läsning. Men 2017 hände något. I Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser rankas de svenska kommunerna efter det sammanvägda resultatet i grundskolan. 2016 hamnade Oxelösund på plats 212 gjorts men 2017 hamnade man på plats 31 i rankningen.

– Det är lite kinkigt att hålla på så här, det är inte bara resultatet rakt av utan kopplat till vilka förväntningar som finns. Sedan måste det här befästas innan vi är där. En gång är ingen gång. Vi har en liten population elever och det kan svänga fort. Samtidigt är det förstås jätteroligt, sa dåvarande utbildningschefen Peter Rasmussen i en intervju i vintras.

Enligt den nu tillförordnade utbildningschefen Christer Åhlfeldt handlar det nu om att kunna hålla i det man byggt upp.

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste fem åren, men det gäller att behålla den nivån och det kan skifta mycket mellan olika årskullar. Det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete, säger han.

En av utmaningarna är att hitta tillräckligt med personal – samtidigt som lärare är ett bristyrke.

– Vi har haft bra med behöriga lärare, men det gäller att behålla dem också. Det är avgörande för att få bra kvalitet i skolan. Konkurrensen om lärarna är helt galen, fortsätter Åhlfeldt.