De borgerliga partierna hoppas att privata aktörer ska bygga en ny restaurangbyggnad vid gästhamnsområdet¬– ihop med bostäder och butikslokaler. Och de vill gå till val på det – ihop med att ta bort den investering som majoriteten lagt in om 22 miljoner till en ny restaurang vid Läget.

– Det är på tiden att det görs en helhetslösning för det här området. Det har inte varit någon riktig styrning. Ett tag fanns förhoppningar om att bygga ett stort hotell här, men av det blev inget, säger Bo Höglander (C).

– Vi vill göra om detaljplanen före hela området från gästhamnen bort till Båt och motor och boulebanorna, säger Dag Bergentoft (M).

Vi träffas på restaurang Läget där de håller på att förbereda för en av säsongens sista luncher. I dagsläget är Läget en säsongsbetonad restaurang. Tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna vill M och C att det ska byggas bostäder ihop med restauranglokal och butikslokaler. Delvis för att det ska bli mer rörelse i området så att det ska kunna leva året runt, delvis för att restaurangen enligt dem blir betydligt billigare om den byggs in i ett hus med flera andra funktioner. Men först och främst vill de fyra partierna att investeringen ska skötas privat och inte med kommunala medel. Bergentoft tänker sig en markanvisningstävling med tydliga krav från kommunen vad man vill ha.

– Jag tror att det skulle vara ett stort intresse för något sådan. Men sedan måste man vara noga med att skriva ordentliga avtal, säger han.

Idén om att bebygga området kring gästhamnområdet är dock ingen nyhet. I översiktsplan 2030, som klubbats igenom av alla partier i kommunfullmäktige, finns bland annat en vision om nya bostäder vid Båt och motor och boulebanorna.

Vad är det nya i det här – det är väl något som även majoriteten varit inne på i och med översiktsplanen?

– Vi vill inte att 22 miljoner kronor läggs på en ny restaurang i kommunal regi. Då är det bättre att lägga de pengarna på Ramdalsskolans sporthall. Och sedan vill vi sätta fart på det här direkt och göra en detaljplan för området, säger Bergentoft.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) har tidigare sagt i en intervju att Läget är en investering i sig – och att det är långt ifrån säkert att en nybyggnation skulle kosta 22 miljoner kronor utan summan är väl tilltagen. Dessutom påpekade hon att det var märkligt att ställa en restaurang mot en sporthall.

– Det är något vi sett att vi behöver gå in och göra för att stärka vår attraktivitet. Det är dessutom något vi kan få in pengar på genom hyresavtal med en krögare, sa Fredriksson.