I ett pressmeddelande kallar ståltillverkaren det hela för flexibilitetsåtgärder som ska innebära tillfälliga permitteringar av personal i upp till 90 dagar.

"Exakt hur många anställda som kommer att permitteras och under hur lång tid beslutas i förhandlingarna. Förhandlingarna kommer att påbörjas den 2 september", skriver SSAB.

Planerna motiveras med minskade produktionsvolymer i den nordiska verksamheten.

I SSAB:s dotterbolag Tibnor har förhandlingar om neddragningar i Finland redan börjat. Här är ingången från arbetsgivarens sida att minska antalet anställda med maximalt 35 personer under 2019.