En del av de brister som Arbetsmiljöverket tar upp handlar om kontrollen över kemiska riskkällor.

Helt i enlighet med reglerna har hamnen en förteckning över vilka kemiska riskkällor som finns på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket vill att listan ska kompletteras med information om gränsvärden för hälsan.

Arbetsmiljöverket vill också att hamnen ska undersöka om kemiska ämnen som är cancerogena, och därmed tillståndspliktiga, hanteras. Vid inspektionstillfället var det oklart om så sker.

– Inspektionen ingår i ett projekt där vi tittar på olika företag i landet som är kemi- och processintensiva. Vi har upptäckt en del brister men det är varken mer eller mindre än förväntat, säger Anette Borg-Tornberg, arbetsmiljöinspektör.

Inspektionen genomfördes några månader efter det att en ung man omkom i en olycka i hamnen. Men enligt Anette Borg-Tonberg har inspektionen ingenting med dödsolyckan att göra.

– Nej, inspektionen har varit inplanerad länge, säger hon.

Douglas Heilborn, vd i hamnen, var med under inspektionen och förklarar att det fanns mycket som Arbetsmiljöverket var nöjda med. Vad gäller bristerna ska dessa nu åtgärdas, säger han.

– Det finns hela tiden förbättringsåtgärder och vi kommer att ta tag i detta på allvar.